دسترسی سریع

2

4_2

10_1

8

7

5_1

9

تاریخ های مهم کنفرانس
مهلت ارسال مقالات »
1396/09/20
آخرین مهلت ثبت نام با تخفیف »
1396/08/28
آخرین مهلت ثبت نام نهایی »
1396/09/25
برگزاری کنفرانس »
1396/10/01
پوستر کنفرانس
تمدید زمان ارسال مقالات
1396/09/18

با توجه به درخواست مکرر پژوهشگران عزیز، مهلت ارسال مقالات تا تاریخ 25 آذرماه تمدید گردید. شایان ذکر است این آخرین زمان غیرقابل تمدید می باشد.