دسترسی سریع

2

4_2

10_1

8

7

5_1

9

تاریخ های مهم کنفرانس
مهلت ارسال مقالات »
1396/09/20
آخرین مهلت ثبت نام با تخفیف »
1396/08/28
آخرین مهلت ثبت نام نهایی »
1396/09/25
برگزاری کنفرانس »
1396/10/01
پوستر کنفرانس
ارسال گواهینامه و پکیج کنفرانس
1396/10/16

پکیج کنفرانس شامل گواهینامه و سی دی مجموعه مقالات فارسی خدمت پژوهشگران در تاریخ 11 دی ماه ارسال گردیده است، لازم میدارد پژوهشگران عزیز جهت چاپ مقالات در ژورنال بین المللی چکیده لاتین مقالات خود را در صورت نیاز ویرایش نمایند.