دسترسی سریع

2

4_2

10_1

8

7

5_1

9

تاریخ های مهم کنفرانس
مهلت ارسال مقالات »
1396/09/20
آخرین مهلت ثبت نام با تخفیف »
1396/08/28
آخرین مهلت ثبت نام نهایی »
1396/09/25
برگزاری کنفرانس »
1396/10/01
پوستر کنفرانس
اهداف کنفرانس

 

اهداف اصلی کنفرانس:


سومین کنفرانس بین المللی تحقیقات کاربردی در علوم و مهندسی وین اتریش، در نظر دارد با معرفي توان علمی و كاربردی برای ارتقا سطح كيفی علوم و مهندسی و همچنين بررسی نيازمندی و ضروت‌های آموزش موارد فوق گام برداشته و با شناسايی نگرش‌ها، تجربيات نوين و تحليل ابعاد نظری و كاربردی توسعه، به تحليل ،آموزش و پژوهش آن بپردازد.
• ارتقا سطح دانش جامعه مهندسی و عموم در مسائل مرتبط با امور مهندسی ، علوم ، علوم انسانی و علوم اجتماعی
• بنیان‌گذاری و تداوم گفتمان‌های بین‌المللی در زمینه مفاهیم، نظريات و تئوری‌های مرتبط با محورهای کنفرانس
• آشنايي و معرفی الگوهای موفق توسعه مهندسی در سطح جهان و كشور و بررسی آن‌ها از ديدگاه‌های مختلف
• ايجاد فرصتی مناسب برای تبادل اطلاعات و ارائه دستاوردهای نوین پژوهشی بين انديشمندان، محققان، صنعتگران، دانشجویان و دست‌اندرکاران در زمينه امور مهندسی، علوم، علوم انسانی و علوم اجتماعی.
• توسعه و ترويج فرهنگ تحقيق و پژوهش در زمینه مباحث کنفرانس
• ایجاد تفاهم و تعامل سازنده بین مدیران شهری و دانشگاهیان
• برقراری ارتباط بيشتر بين نهادهای علمی و اجرايی در جهت تحقق محورهای کنفرانس

 

اهداف فرعی کنفرانس:


• بررسی چالش‌های رشته‌های تخصصی مهندسی، علوم، علوم انسانی و علوم اجتماعی
• ترغيب بخش خصوصی به استفاده از فناوری‌های نوين در علوم مهندسی
• بررسی اندیشه‌ها و فناوری‌های نو درقالب محورهای کنفرانس
• بررسی موانع و راهكارهای توسعه پايدار در شهرها در پیوند علوم مهندسی و علوم انسانی
• بررسی مدل‌های موجود و جاری در مدیرت و علوم مهندسی
• معرفي فناوری‌های نوين از طريق برپايی نمايشگاه جانبی
• بررسی مسئله انرژی و ارائه راه‌حل‌های مناسب در جهت توسعه امور مهندسی، علوم ، علوم انسانی و علوم اجتماعی
• شناخت و تبیین شاخصه‌های هویت بخش
• بررسی و ارائه راهکارهای تعامل موثر مهندسی، علوم، علوم انسانی و علوم اجتماعی
• آشنايي دانشجويان با مباحث مرتبط با مهندسی، علوم، علوم انسانی و علوم اجتماعی
• معرفی فناوری‌های نوين موثر در علوم مهندسی و انسانی
• ایجاد بستر مناسب برای انتقال دانش و فناوری‌های جديد به كشور
• آشنايي با مفاهيم جديد در امور مهندسی، علوم، علوم انسانی و علوم اجتماعی