دسترسی سریع

2

4_2

10_1

8

7

5_1

9

تاریخ های مهم کنفرانس
مهلت ارسال مقالات »
1396/09/20
آخرین مهلت ثبت نام با تخفیف »
1396/08/28
آخرین مهلت ثبت نام نهایی »
1396/09/25
برگزاری کنفرانس »
1396/10/01
پوستر کنفرانس
تاریخ‌های مهم کنفرانس

 تاریخ‌های مهم و قابل توجه

 

     آخرین مهلت ارسال چکیده مقالات ۱۳۹۶/۰۹/۲۰     
     آخرین مهلت ثبت نام با تخفیف  ۱۳۹۶/۰۸/۲۵     
     آخرین مهلت ثبت نام نهایی ۱۳۹۶/۰۹/۲۹     
     برگزاری کنفرانس ۱۳۹۶/۱۰/۰۱