ارسال گواهینامه و پکیج کنفرانس
1396/10/16

پکیج کنفرانس شامل گواهینامه و سی دی مجموعه مقالات فارسی خدمت پژوهشگران در تاریخ 11 دی ماه ارسال گردیده است، لازم میدارد پژوهشگران عزیز جهت چاپ مقالات در ژورنال بین المللی چکیده لاتین مقالات خود را در صورت نیاز ویرایش نمایند.