پذیرش مقالات به زبان های فارسی و انگلیسی
1396/09/01

 

کلیه مقالات به زبان های فارسی (فرمت فارسی) و انگلیسی (فرمت انگلیسی) مورد پذیرش کنفرانس می‌باشد. دبیرخانه سومین کنفرانس بین المللی تحقیقات کاربردی در علوم و مهندسی ضمن دریافت مقالات علمی پژوهشی و تحلیلی، مقالات مروری را نیز مورد ارزیابی و پذیرش قرار می‌دهد. 

نویسندگانی که پس از پذیرش مقاله قصد انتشار آن را در ژورنال‌های بین المللی را دارند ترجیحا" برای سهولت و تسهیل در چاپ مقاله ایشان، مقاله خود را از ابتدا به زبان انگلیسی ارسال نمایند.