محورهای کنفرانس

 محورهلی عمومی کنفرانس

 

از دانشجویان، اساتید و پژوهشگران محترم، با افتخار دعوت به عمل می‌آید مقالات خود را در یکی از محورهای زیر برای دبیرخانه سومین کنفرانس بین المللی تحقیقات کاربردی در علوم و مهندسی اتریش ارسال نمایند.

 

مهندسی علوم انسانی  علوم

مهندسی برق

مدیریت  علوم بالینی

مهندسی عمران

اقتصاد  علوم دارویی

مهندسی معماری و شهرسازی

حسابداری  علوم آزمایشگاهی

مهندسی کامپیوتر و IT

روانشناسی عمومی  میکروبیولوژی

مهندسی مکانیک و هوافضا

روانشناسی بالینی  ایمونولوژی

مهندسی صنایع

 علوم اجتماعی  بهداشت

مهندسی پزشکی

 علوم تربیتی  شیمی

مهندسی شیمی و پلیمر و نساجی

 حقوق  ریاضیات

مهندسی نفت و گاز و پتروشیمی

 فلسفه  فیزیک

مهندسی مواد و متالورژی و معدن

 زبان و ادبیات  زمین شناسی

مهندسی صنایع غذایی

 آموزش زبان  زیست شناسی

مهندسی کشاورزی

 هنر  بیوتکنولوژی