تعرفه‌های ثبت‌نام

 

پژوهشگران عزیز توجه فرمایند ثبت‌نام و ارسال مقاله به کنفرانس رایگان است، هزینه ثبت‌نام تنها در صورت پذیرش مقاله توسط داوری صورت می‌پذیرد. مقصود از هزینه ثبت‌نام، هزینه ثبت اولین مقاله پذیرش شده در مجموعه مقالات کنفرانس می‌باشد.

 

ثبت نام غیرحضوری (ارسال مقاله)

 

تعرفه 

بعد از ۲۸ آبان‌ماه 

تا ۲۸ آبان‌ماه ۱۳۹۶

 

Euro 75

۱۸۰.۰۰۰ تومان

۱۰۰.۰۰۰ تومان

ویژه دانشجویان

Euro 85

۲۰۰.۰۰۰ تومان 

۱۲۰.۰۰۰ تومان 

ویژه هیات علمی و اساتید دانشگاه

Euro 100

۲۲۰.۰۰۰ تومان

۱۵۰.۰۰۰ تومان

ویژه ثبت‌نام کنندگان آزاد

 

* هزینه ثبت‌نام غیرحضوری، شامل دریافت پکیج کنفرانس و گواهینامه پذیرش مقاله می‌باشد.

* هزینه هر مقاله اضافی به شرط یکسان بودن نویسنده مسئول ۱۲۰.۰۰۰ تومان می‌باشد.

 

 

ثبت نام حضوری

 

بعد از ۲۶ آبان‌ماه 

تا ۲۵ آبان‌ماه ۱۳۹۶

 

Euro 1450

Euro 1350

ویژه دانشجویان

Euro 1550

Euro 1450

ویژه اعضای هیات علمی و اساتید دانشگاه

Euro 1800

Euro 1600

ویژه ثبت‌نام کنندگان آزاد

 

* هزینه حضور در کنفرانس برای هر نویسنده همکار 2000 Euro می باشد.

* هزینه ثبت‌نام حضوری، شامل حضور در کنفرانس، پذیرایی نهار و ۲ وعده میان وعده، دریافت پکیج کنفرانس و دریافت گواهینامه حضور در کنفرانس + گواهینامه پذیرش مقاله می‌باشد.